Güngör Elektrik, Elektrik Üretim İletim ve Dağıtım Tesislerinin Müteahhitlik, Mühendislik, Malzeme,İmalat ve Ticareti, İşletmesi, Bakımı ve diğer hizmetlerini yapmak ana amacı ile kurulmuş olup, faaliyetlerini bu amaca uygun olarak 20 yıldan bu yana sürdürmektedir.

Geçen 20 yıllık sürede ülkemizin ve buna bağlı
olarak sektörümüzün yaşadığı tüm
olumsuzluklara rağmen ayakta kalmayı
başarmış ve gelişmesini giderek
artan bir ivme ile istikrar
içinde sürdürmektedir.

GÜNGÖR ELEKTRİK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
6. Cadde 37. Sokak No:44/2 Bahçelievler/ANKARA
Tel: 0 312 212 02 22 Fax: 0 312 222 84 57 e-posta: info@gungorelektrik.com


Çevre ve İSİG Politikamız

Samsun Doğalgaz Çevrim Santralı 380 kV Şalt Tesisi ve 2 adet 380 kV Tek Devre 3x1272 MCM EİH

Kütahya İli Gediz İlçesinde Kurulmakta olan Doğalgaz Elektrik Üretim Santralı için 154 kV ve EİH Yapımı

İTM-63 Ref. 380 kV Hisar ve 154 kV Boğazlıyan, Ilgın, Kayseri 2, Kayseri Kapasitör, Oltu, Pancar ve Sorgun Trafo Merkezleri Anahtar Teslimi Tesisi

Aliağa Çakmaktepe Doğalgaz Elektrik Santralı İletim Tesisi Anahtar Teslimi Yapımı

Lüleburgaz Santralı 1 adet 154 kV Şalt Fideri ve İlgili tüm Ekipmanların Tedarik, Montaj, Test ve Devreye Alınması

İTM-60 Ref. 154 kV Vakfıkebir TM Anahtar Teslimi Tesisi

154/11 kV Bosphorus TM ve 154 kV 2x1272 MCM İletkenli 154 kV Bosphorus TM İrtibat ENH